SALON A 21.10.2010 09:00-10:00 İsmet Çok 
Çocuk Beslenmesinde Sık Kullanılan Katkı Maddelerinin Yarattığı Sorunlar
10.30-12.00 Neslihan Tekin
Prematüre Bebeğin Beslenmesi
12.00-12.30 Koray Karabekiroglu 
Ebeveynlik Becerileri
14.30-15.30 Erdal Yılmaz
Doğuştan Kalp Hastalıklarına Tanısal Yaklaşım
16.00-16.30 Gülendam Koçak 
Çocuklarda Göğüs Ağrısı
22.10.2010 09.00-09.45 Salih Kavukçu 
İşeme Bozuklukları Ve Nörojenik Mesane
11.00-12.30 İpek Akman
Gelişmekte Olan Ülkelerde Prematüre Retinopatisi Tarama Kriterleri
Ercan Kırımi 
Perinatal asfikside prenatal postnatal risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Zübeyde Gündüz 
Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller
16.00-16.30 Nilgün Çakar 
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları
16.30-17.00 İsmail Reisli 
Hangi Hastada İmmün Yetmezlik Düşünmeliyiz?
23.10.2010 09.00-10.00 Elvan İşeri 
Cinsel İstismarın Etkileri Ve Çocuklarla Görüşme Teknikleri
Gürsel Çetin 
Adli Tıp Açısından Çocuk İstismarı
10.30-12.00 Nurdan Evliyaoğlu 
Sağlıklı Çocuk İzleminde Ailelerin Sık Sorduğu Sorular
Deniz Tekin
Metallothionein-2A Heterezigot Gebe Kadınlar ve Yenidoğanları Daha Yüksek Kan Kurşun Düzeyleri İçin Risk Grubu mudur?
SALON B 21.10.2010 10.30-12.00 Ayşen Aydoğan
Kusmaya Genel Yaklaşım
22.10.2010 11.00-12.30 Musa Cura
İmmun Trombositopenik Purpuralı Çocuklarda Kısa Süreli Yüksek Doz Steroid Tedavisinin Oksidan, Antioksidan Sistem, Serum Paraoksanaz Ve Arilesteraz Enzimlerinin Aktivitelerine Etkisi
16.30-17.00 Turgay Öcal 
Çocuklarda Sedasyon Analjezi
23.10.2010 10.30-12.00 Fadıl Öztürk 
Anafilaksi
Hasan Yüksel 
Pediatride Ürtiker Ve Anjioödem
14.30-15.30 Engin Tutar
Çocuklardaki Üst GİS Endoskopi Nedenleri ve Bulguları Nelerdir?
SALON C 21.10.2010 10.30-12.00 Figen Özçay 
İştahsız Çocuk
16.00-16.30 M.Akif Yeşilipek
Lenfadenopatiler
22.10.2010 09.00-09.45 Server Serdaroğlu 
Çocuklarda Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklar
17.30-18.15 Gürsel Çetin
Çocuk Hekimlerini İlgilendiren Adli Sorunlar
SALON D 22.10.2010 09.00-10.00 Lale Algıer 
Sağlıklı Çocuğun Güvenliği
Nursan Dede Çınar
Hasta Çocuğun güvenliği
11.00-12.00 Ayşegül İşler
Yenidoğanda Enteral Beslenme
14.00-15.00 Nurgün Platin 
Diyabet Hastalığı Olan Adolesanın Dünyası
Emine Efe 
Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları