Yıl Konu Konuşmacı Dosya
2015 Simultaneous Presentation Of Wilson’s Disease And Autoimmune Hepatitis Dr.F. Imanzadeh
2015 Child With Bleeding Diathesis Dr.Ülker Koçak
2015 Acute Respiratory Failure In Children Dr.Gökhan Kalkan
2015 Treatment Hypothermic Dr.Giuseppe Bianco
2015 Pyrexiphobia Dr.Luay Abdulla Al-nouri
2015 The Mediterranean Refugee Children Drama: An Italian Perspective Dr.Dott. Adib Salim
2015 A Survey Of Prevalence And Diversity Of Pulmonary Cystic Lesions In A Referral Children’s Hospital Between The Years 2004 And 2015 Dr.Sara Sanii
2015 Olağan Dışı Durumlarda (zor Koşullar) Çocukların Sağlık Sorunları Dr.Elif N. Özmert
2015 The Bullous Dıseases ın Newborns Dr.Salvatore Vendemmia
2015 Effectiveness Of A Primary Health Care- Based Intervention On Management Of Overweight/obesity In School Age Children: A Pilot Study Dr.Leyla Tümer
2015 Introduction To The Microbiome: More Important Than We Thought Dr.Shahrzad Riazi
2015 Update In Neonatal Sepsis Dr.Gennaro Vetrano
2015 Aİlelerİn Sik SorduĞu Sorular (0-5 YaŞ) Dr.Aysu Duyan Çamurdan
2015 Direk Bilirübinemisi Olan Bebek Dr.Sinan Sarı
2015 Erken DÖnem Beslenmenİn Uzun DÖnem SaĞliĞa Etkİsİ Dr.Aydan Kansu
2015 Emzİren Annenİn SaĞliĞi Ve Beslenmesİ Dr.Canan TÜrkyilmaz
2015 Acute Respiratory Failure In Children Dr.Gökhan Kalkan
2015 Yenidoğan Sepsisi Tanı Ve Tedavi Dr.Rahmi Örs
2015 Neonatal Hyperbilirubinemia And Home Phototherapy Dr.Nurullah OkumuŞ
2015 Çocuk Hemşirelerinin İş Yükü Ve İş Doyumu Dr.Ebru Melek Benligül
2015 PrematÜre Bebeklerde BİreyselleŞtİrİlmİŞ GelİŞİmsel Bakim Uygulamalari Dr.F.kübra Ilter
2015 Epİlepsİ HastaliĞi Olan Çocuk Ve Ebeveynlerİne YÖnelİk Hazirlanan ModÜler EĞİtİm Programinin Hastalik YÖnetİmİne Etkİsİ Dr.Fatma Dilek Turan
2015 İnvazİf GİrİŞİmlerde Aİle Bulunmali Mi? Evet Bulunmali Dr.Duygu Demİr
2015 Ekstravazasyonda Negatif Basınçlı Vakum Tedavisinin Yara İyileşmesine Etkisi Yenidoğan Olgu Sunumu Dr.Zeynep Sevgİlİ Sade
2015 Adölesanlarda Enerji İçecekleri Dr. Meltem KÜrtÜncÜ
2015 Çocuk HemŞİrelerİnİn AraŞtirma Kullanim Engellerİ Dr.Sevda Tanrıverdi
2015 7-12 YaŞ Grubu Akut Veya Kronİk Hastalik Nedenİyle Hastanede Yatan Çocuklarin Annelerİnİn Depresyon Ve Anksİyete DÜzeylerİnİn Belİrlenmesİ Dr.Ayfer AÇikgÖz
2015 Pedİatrİ Asİstanlari Sorunlari Dr.. Nur Berna Çelik Erta
2015 Yenidoğan Döneminde Hiperamonemi İle Başvuran Doğumsal Metabolik Hastalıklarda Periton Diyalizinin Etkinliği Dr.Heybet Tüzün
2015 Annelerin çalışma Durumunun Süt çocukluğu Döneminde Beslenme Modeli, Hemoglobin/hematokrit Değerleri Ve Vitamin Kullanımı üzerindeki Rolü Dr.Nilgün Çöl
2015 Prİmer Sİlİyer Dİskİnezİ Hastalarinin Klİnİk DeĞerlendİrmesİ Dr.N Emiralioğlu
2015 Adenoid Hipertrofisi Ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi Dr.Güler Selen2
2015 Çocuk Yoğun Bakımda Ultrasonografi Eşliğinde Santral Kateter Uygulamaları Dr.Orkun Tolunay
2015 Çocuk Yetİştİrmede Anne Ve Babalarin Rol Ve Görevlerİ Dr.Orhan Derman
2015 Gida GÜvenlİĞİ DoĞal Mi? Organİk Mİ? Paketlİ Gida Mi? Dr.Petek Ataman
2015 Beslenme ÜrÜnlerİ Nasil Toz Olabİlİyor? Dr.Prof. Dr. Beraat ÖzÇelİk
2015 Pfapa (periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Faranjit, Servikal Adenit) Sendromu: İki Pediyatrik Romatoloji Merkezinin Deneyimi Dr.Ezgi Deniz Batu
2015 İmmünglobulin A Vasküliti/henoch-schönlein Purpura (igav/hsp) Ve Poliarteritis Nodozanın (pan) çocuk Ve Erişkin Hastalarda Farklılıkları Dr.Ezgi Deniz Batu
2015 Bronşiyolitte Hastalık Şiddetini Öngörmede Plazma Bnp Ölçümünün Yeri: Tek Merkezli Prospektif Kontrollü Çalışma Dr.Zeynep Göç
2015 Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-reaktif Proteinin “cut-off” Değerleri Dr.Beril Özdemir
2015 Rett Sendromu Olgu Sunumları Dr.. Can CelİloĞlu
2015 Yenidoğanda Alarm Bulguları Dr.Nejat Narlı
2015 Çocukluk ÇaĞi Kanserlerİnde Erken Tanida Dİkkat Edİlecek Bulgular Nelerdİr? Dr.Betül Sevinir
2015 Çocuklarimizin Ve Hekİmlerİmİzİn Haklarini Bİlİyor Muyuz? Dr.Ayşegül Esin
2015 Çocuk Ve Ergenlerde Anksiyete Bozuklukları Dr.Devrim Akdemİr
2015 Periyodik Ateş Sendromları Dr.Özlem AydoĞ
2015 Pediatrik Şok Yönetimi Dr.Şükrü Paksu
2015 Madde Ile Ilgili Bozukluklar: Psikiyatrik Yaklaşım Dr.Nahit Motavalli Mukaddes
2015 UzamiŞ Sarilik İndirekt Hiperbilirubinemi Dr.Canan AygÜn
2015 Kardiyolojik Hastalıkta Kronik Tanılı çocuk Akut Tablo Ile Geldiğinde çocuk Hekimi Ne Yapmalı? Dr.Deniz Oğuz
2015 Metabolik Hastalıkların Tedavi Ve İzlemi Dr.Ali Dursun
2015 Kawasakİ HastaliĞi Dr.Özgür KasapÇopur
2015 Reaktİf Artrİtten Romatİzmal AteŞe Ayirici Tani Ve YÖnetİm Dr.Semra Atalay
2015 Sağlıklı Çocuklarla Yeni Tanı Almış Tip 1 Diabetus Mellituslu Çocukların Barsak Flora Farklılıklarının Değerlendirilmesi Dr.Erdoğan SoyuÇen
2015 Akut Bronşiolit - Viral Etiyoloji Dr.Şule GÖkÇe
2015 Çocukluk ÇaĞinda Akilci Vİtamİn Ve Mİneral Kullanimi (uygulamada Yapilan DoĞrular-yanliŞlar) Dr.Selda Bülbül
2015 Çocuklarda Beslenme BozukluĞu: Obezİte Dr.. Cengiz Kara
2015 SÜt ÇocuĞu Beslenmesİnde BuzdaĞinin GÖrÜnmeyen YÜzÜ Dr.Merih Çetinkaya
2015 Emzİren Annenİn SaĞliĞi Ve Beslenmesİ Dr.Canan TÜrkyilmaz
2015 Uykusuz Bebek Dr.Perran Boran
2015 İnfantİl Kolİk Dr.Filiz Şimşek Orhon
2015 İŞtahsiz Bebek Dr.Nilgün Çöl
2015 Çocukluk Çağında Kan Ve Kan Bileşenlerinin Transfüzyonunda Pratik Uygulamalar Dr.İdil Yenİcesu
2015 DÖkÜntÜlÜ Hastaliklar Dr. İlker Devrim
2015 Viral Gastroenteritler Ve Korunma Yolları Dr.Mustafa Bakır
2015 RİnosİnÜzİt Dr.Nuran Salman
2015 Vaccination: Current Application Dr.Elif N.Özmert
2015 Kuş Gribi Dr.Ateş Kara
2015 Yenidoğan Ve Sütçocukluğunda Tiroid Fonksiyon Dr.Z. Alev Özön
2015 Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu Tanısında Anti Müllerien Hormon (amh) Ve İnsülin Like Pep Dr.Ayça Kömürlüoğlu1
2015 Turner Sendromlu Türk Çocuklarının Büyüme Eğrileri Dr.Ediz Yeşilkaya
2015 Nutrİsyonel Boy KisaliĞi Dr.Ayça Törel Ergür
2015 Orantili Boy Kisaliklari Dr.Rüveyde Bundak
2015 Kuduz Dr.Erdal İnce
2015 Meningokok Aşısı Dr.Zafer Kurugöl
2015 Hpv AŞisi (hangİ YaŞta, Kİme?) Dr.Ayper Somer
2015 Pedİatrİ Asİstanlari Sorunlari Dr.Nur Banu Çelik
2015 Pedİatrİ Asİstanlarinin Sorunlari Ve ÇÖzÜm Önerİlerİ Dr.AyŞe Ünal YÜksekgÖnÜl
2015 Pedİatrİ Asİstanlarinin Sorunlari Ve ÇÖzÜm Önerİlerİ Dr.Sabire Gökalp
2015 Çocukluk Çağı Hipertansiyonu Dr.Zübeyde Gündüz
2015 Uzmanina DaniŞalim ÇÖlyak HastaliĞi;farkindalik Dr.Sema AydoĞdu
2015 Enürezis Dr.Ali Düzova
2015 İdrar Yolu Enfeksİyonlarina YaklaŞim Dr.Dr. Caner Kabasakal
2015 Karin AĞrisi Dr.Hasan Özen
2015 Bebeklİk Ve Çocuklukta GÖz SaĞliĞi Dr.Hüban Atilla
2015 Çocuk Ve Adölesanlarda Göğüs Ağrısı Dr.Kemal Baysal
2015 Çocukluk ÇaĞi BaŞ AĞrilarina YaklaŞim Dr.Sebahattin Vurucu
2015 KonuŞma BozukluĞu Olan Çocuk Dr.Erol Belgİn
2015 Konuşma Bozukluğu Olan Çocuğa Yaklaşım Dr.Adem Aydin
2015 Hışıltılı çocukta Tanı Ve Tedavi Yaklaşımı Dr.Arzu Bakırtaş
2015 Bebek Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar Dr.Dr. Funda ÖzgenÇ