Yıl Konu Konuşmacı Dosya
2016 Çocuğun Acile Kabulü Ve Yönetimi Dr.Emine GeÇkİl
2016 YenİdoĞan Bebeklerİn Farkli İhazlarla Yapilan VÜcut SicakliĞi ÖlÇÜm OnuÇlarinin DeĞerlendİrİlmesİ: Ön Çalışma Dr.Nuran Aydin
2016 Çocuk Hemşireliğinde Bilişim Ve Teknolojinin Kullanımı Dr.Fİrdevs Erdemİr
2016 GÖbek Bakimi Dr.Bengü Çetİnkaya
2016 İnfİltrasyon Ve Ekstravazasyonlar Dr.Ebru Temİzsoy
2016 Suça İtilmiş Çocuk Dr.Behİce Ekİcİ
2016 ÇocuĞun Cİnsel İstİsmari Dr.Uzm. Hemşire Özlem K. Korel
2016 Cow’s Milk Protein Allergy “from Gastroenterology Perspective Dr.. Aydan Kansu
2016 Intestinal Microbiota In Infants Its Impact On Health Dr.Esra Önal, Md
2016 Türkiye’deki Çocuklarda İnvaziv Pnömokok Hastalığına Neden Olan Streptococcus Pneumoniae İzolatlarının Serotip Dağılımı Ve Aşı Kapsama Oranları Dr.Nezahat GÜrler
2016 Aşılı Anaokulu Çocuklarında Suçiçeği Salgını Dr.Zafer KurugÖl
2016 Çocukluk çağı Astımı Engelleyebilir Miyiz Dr.Ali Fuat Serpen
2016 Çocuklar İÇİn Zararli Yİyecek Ve İÇecekler Hakkinda Ne Bİlİyoruz ? Dr.Sema AydoĞdu
2016 Meslekİ Ve Çevresel Hastaliklar Dr.Ömer HinÇ Yilmaz
2016 Romatolojik Bozukluklarda Serolojik Testlerin Akılcı Kullanımı Dr.Betül Sözeri
2016 Gece Altini Islatan Çocuk Dr.AytÜl Noyan
2016 Türkiye’ De Pediatrik Nötropenik Hasta İzlemi Dr.Zeynep GÖkÇe Gayretlİ Aydin
2016 Yüksek Enerjİlİ Travma Olgularinin Fast Usg Yöntemİ İle Değerlendİrİlmesİ Dr.Hayrİ Levent Yilmaz
2016 Maternal Hastalik İkİz Gebelİklerde Dİskordans AÇisindan Bİr Rİsk FaktÖrÜ MÜdÜr? Dr.. Mustafa Şenol Akın
2016 PrematÜre Bebeklerde Motor GelİŞİmİ DeĞerlendİren ÜÇ Testİn KarŞilaŞtirilmasi Dr.Fatma Kaya Narter
2016 Febrİl KonvÜlzİyon GeÇİren Çocuklarda Profİlaktİk Rektal Dİazepam Tedavİsİnİn EtkİnlİĞİ Dr.Emine Gülşah Özdemİr
2016 Prematüre Bebeklerde Oksİdatİf Hasari Önlemede Hangİ Lİpİd Solüsyonu Daha Etkİlİ; Smoflipid Mİ, Clinoleic Mİ Dr.Bayram Ali Dorum
2016 Hematolojik Aciller Dr.Selin Aytaç
2016 Kafa Travmasi Olan Çocukta Tanida Ve İzlemde Dİkkat Edİlecek Noktalar Dr.Özlem Tekşam
2016 Metabolik Hastalık Ne Zaman Düşünelim? Ne Yapalım? Dr.Mahmut Çoker
2016 Acil Serviste Bronşiyolit Yönetimi Doğrular-yanlışlar Dr.Koray Harmancı
2016 Okul öncesi çocuklarda Ne Zaman Astım Düşünelim? Dr.Arzu BakirtaŞ
2016 Çocuklarda Sepsis Ve Septik şok Yönetimi Dr.Erdal İnce
2016 Tam Kan Sayiminin DeĞerlendİrmesİ Dr.Mehmet Ertem
2016 Olgularla Lenfadenopatİlİ ÇocuĞa YaklaŞim Dr.Çağlar Çitak
2016 Çocukluk ÇaĞinda PnÖmonİ Dr.Mehmet Ceyhan
2016 Status Epİleptİkus YÖnetİmİ Dr.. Serdal GÜngÖr
2016 Febril Nöbetler Dr.Ayşe SerdaroĞlu
2016 Nedeni Saptanamayan Göğüs Ağrılı Adolesanlarda Zihin Sağlığı Ve Zorlayıcı Yaşam Olayları: Buzdağının Görünmeyen Kısmı Dr.Kayı Eliaçık
2016 Koenzim Q 10 Replasmanının Erken Infant Dönemindeki Ratlarda öğrenme Fonksiyonları üzerine Etkisi Dr.Meltem Erol
2016 Sağlıklı Adolesanlarda Bordetella Pertussis Toksin Igg Antikor Düzeylerinin Belirlenmesi, Pozitiflik Sıklığının Saptanması Ve Bu Değerlerin Anne Sütü Alma Süresi, Aşılanma Durumları Ile Ilişkisi Dr.Nilgün Çöl
2016 Helicobacter Pylori Enfeksiyonlu çocuklarda Klaritromisin Direncinin Ve 23s Rrna Gen Nokta Mutasyonlarının Parafin Bloklarda Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi Ile Belirlenmesi Dr.Yeliz Çağan Appak
2016 Yaşamın İlk İki Yılında Demir Profilaksisinin Önemi Ve Anemi Taramasında Hemogram Ile Birlikte Ferritin Ölçümü Dr.Nİsa Eda Çullas
2016 Gelişimsel Endişeler Ve Kaçırılmış Fırsatlar Dr.Tuba Çelen Yoldaş
2016 Yürüme Siklusu Nedir? Dr.Ali şehirlioğlu
2016 Çocuklarda Kas-İskelet Sİstemİ AĞrilari Dr.Balahan Makay
2016 Gastroözofageal Reflü: Ne Zaman Tetkik? Ne Zaman Ve Nasıl Tedavi? Dr.Fİgen Özçay
2016 Etiyolojide Sorumlu Olduğu Bilinen 11 Gende Mutasyon Tespit Edilmemiş Olan Mody Hastalarında Etiyolojide Sorumlu Yeni Genlerin Araştırılması Dr.Zehra Aycan
2016 Rotavirus Aşısı Dr.Dr. Zafer Kurugöl
2016 Breastfeeding Is Nature's Health Plan. ~author Unknown Dr.Turgay CoŞkun
2016 Anne SÜtÜ Ve Emzİrme DaniŞmanliĞi Dr.Canan TÜrkyilmaz
2016 İstİsmarda Önlem, YaklaŞimlar Ve Yasalar Dr.Ayşegül Esin
2016 Ergende İstismar Ve Erken Evlilikler Dr.Orhan Derman
2016 GÖĞÜs AĞrisi Olan Çocuk Dr.Selmİn Karademİr
2016 Obezİte Tanisi AlmiŞ Okul ÇaĞi Çocuklarinda Beslenme AliŞkanliklari, Enerjİ Ve Bazi Besİn Ögelerİ Yeterlİlİk Durumu Dr.Mehmet GÜndÜz
2016 Kliniğimizde, Bir Yıllık Yenidoğan Puls Oksimetre Tarama Testi Deneyimimiz Ve Doğumsal Kalp Hastalığı Sıklığı Dr.Kamil Şahin
2016 Tükürük Kreatinin Ve üre Değerleri Kullanılarak çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı Tanısı Konulabilir Mi? Dr.Rahime Renda
2016 Obez çocuk Ve Adolesanlarda “kreatİnİn Klerensİnde Artiş” Metabolİk Sendromu Olanlarda İse “sİstatİn-c Düzeyİ Artişi” Olasi Böbrek Hasarinin İlk Göstergelerİdİr Dr.Dilşah Önerli Salman
2016 Adck-4 Mutasyonu Saptanan Proteinüri Hastalarının Değerlendirmesi Ve Koenzim Q Tedavisine Cevapları Dr.Mustafa Atmaca
2016 Etiyolojide Sorumlu Olduğu Bilinen 11 Gende Mutasyon Tespit Edilmemiş Olan Mody Hastalarında Etiyolojide Sorumlu Yeni Genlerin Araştırılması Dr. Zehra Aycan
2016 D Vitamini, Omega-3 Ve Çinkonun Akılcı Kullanımı Dr.Sadık Akşit
2016 Bebek Beslenmesinde YenİlİkÇİ YaklaŞimlar Dr.Funda ÖzgenÇ
2016 Olgularla Inek Sütü Protein Alerjisi Dr.Hasan Özen
2016 Akut BÖbrek Hasarinin YÖnetİmİ Dr.Ayşe Balat
2016 Current Controversies In Preterm Enteral Nutrition and Implications For Clinical Practice Dr.Neena Modi
2016 Term YenİdoĞanda Solunum Sikintisi Dr.Dr. Canan AygÜn
2016 Ödemlİ ÇocuĞa YaklaŞim Dr.Dr Nurdan Yıldız
2016 Akut Romatİzmal AteŞ Yeni Görüş Dr.Dolunay Gürses
2016 Otit Sinüzit Tonsillit Adenoid Vegetasyon Dr.Mustafa HacimustafaoĞlu
2016 Bebeklerde Ilt Kuruluğu Dr.Didem Ali Efendioğlu
2016 Erken Dönem (prenatal Ve Postnatal) Beslenmenin-(koşulların) Yaşam-boyu Sağlığa Etkileri: Dr.Abdullah Bereket
2016 Başarılı Gelecek Sizinle Bugünden Başlar! Dr.Ömer Erdeve